serwis@lampawiszaca.pl   73 1 74 75 24

Witamy w naszym sklepie! Jak możemy Ci pomóc?

Poniższy artykuł opisuje, jak zbieramy, używamy i udostępniamy Państwa dane, gdy kupją Państwo u nas, kontaktują się z nami lub korzystają z naszych usług przez naszą stronę internetową oraz strony powiązane.

Opisane praktyki nie dotyczą stron trzecich, które są poza naszą kontrolą.

Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Zbierane informacje

Aby zrealizować Państwa zamówienie, musicie Państwo podać swoje dane, jak nazwisko, adres email, kod pocztowy, numer telefonu, dane do płatności oraz szczegóły zamawianych produktów. Możecie także Państwo podać inne, dodatkowe informacje (np. dla zamówień niestandardowych lamp), gdy kontaktujecie się z nami bezpośrednio.

Dlaczego potrzebujemy Państwa danych i jak je wykorzystujemy

Bazujemy na szeregu podstaw prawnych, aby gromadzić, wykorzystywać i udostępniać informacje, w tym:

 • - do realizacji zamówienia, do pobierania płatności, do rozstrzygania sporów lub do zapewnienia wsparcia klienta;
 • - do wysyłania newslettera, po udzieleniu przez użytkownika zgody, którą można odwołać w dowolnym czasie;
 • - jeśli jest to konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego lub nakazu sądowego lub w związku z roszczeniem prawnym, takim jak zachowanie informacji o zakupie, jeżeli jest to wymagane przez prawo podatkowe;
 • - jeśli jest to konieczne do naszych uzasadnionych interesów, jeżeli te interesy nie są nadrzędne wobec Państwa praw, takich jak zapewnienie i poprawa naszych usług. Wykorzystujemy Państwa dane, aby świadczyć usługi, o które Państwo prosili, oraz w naszym uzasadnionym interesie, aby ulepszyć nasze usługi.

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Informacje o naszych klientach są ważne dla naszej firmy. Udostępniamy Państwa dane osobowe z bardzo ograniczonych przyczyn i w ograniczonych okolicznościach w następujący sposób:

 • - Usługodawcy. Angażujemy pewne zaufane strony trzecie do wykonywania funkcji i świadczenia usług w naszym sklepie, takich jak firmy dostawcze, firmy obsługujące płatności i producenci. Udostępniamy Państwa dane osobowe tym stronom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.
 • - Transfery biznesowe. Jeśli sprzedamy lub połączymy naszą działalność, możemy ujawnić Państwa informacje w ramach tej transakcji, ale tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • - Zgodność z przepisami. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Państwa dane, jeśli w dobrej wierze uważamy, że jest zasadnie konieczne, aby: (a) zareagować na proces sądowy lub na żądania rządowe; (b) egzekwować nasze umowy, warunki i zasady; (c) zapobiegać, badać i rozwiązywać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania, bezpieczeństwo lub problemy techniczne; (d) chronić prawa, własność i bezpieczeństwo naszych klientów lub innych osób.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić Państwu dostęp do naszych usług. Możemy być jednak również zobowiązani do zachowania tych informacji w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Zasadniczo przechowujemy Państwa dane przez okres 5 lat.

Przekazywanie danych osobowych poza UE

Możemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane za pośrednictwem zewnętrznych usług hostingowych w USA i innych jurysdykcjach. W rezultacie możemy przekazać Państwa dane osobowe do jurysdykcji z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i nadzoru publicznego niż Państwa jurysdykcja. Jeśli uznamy, że przekazujemy informacje poza UE, opieramy się na Tarczy Prywatności jako podstawie prawnej transferu.

Państwa prawa

Jeśli przebywacie Państwo na niektórych terytoriach, w tym w UE, macie Państwo szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Podczas gdy niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, niektóre prawa mają zastosowanie tylko w niektórych ograniczonych przypadkach. Poniżej opisujemy te prawa:

 • - Dostęp. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które posiadamy, kontaktując się z nami za pomocą poniższych informacji kontaktowych.
 • - Zmiana, ograniczenie, usunięcie. Użytkownik ma prawo do zmiany, ograniczenia wykorzystania lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku braku wyjątkowych okoliczności (takich jak sytuacja, w której jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych z przyczyn prawnych), zazwyczaj usuwamy dane osobowe na żądanie.
 • - Sprzeciw. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas niektórych informacji i otrzymywaniu od nas wiadomości marketingowych po wyrażeniu zgody na ich otrzymanie. W takich przypadkach usuniemy Państwa dane osobowe, chyba że mamy uzasadnione i uzasadnione podstawy do dalszego korzystania z tych informacji lub jeśli jest to konieczne z przyczyn prawnych.
 • - Skarga. Jeśli mieszkacie Państwo w UE i chcecie wyrazić obawy związane z korzystaniem z Państwa informacji, można to zrobić w lokalnym urzędzie ochrony danych.

Jak się z nami skontaktować

Dla celów prawa UE o ochronie danych, my, firma WebLevel Mchał Olech, jesteśmy administratorami danych osobowych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, możecie skontaktować się z nami pod adresem weblevel.pl@gmail.com. Alternatywnie możesz wysłać do nas list pocztowy:

WebLevel Michał Olech, ul. Chmielna 11/2, 74-320 Barlinek

* * *

Więcej informacji (stara wersja polityki prywatności):

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu lampawiszaca.pl jest WebLevel Michał Olech, ul.Chmielna 11/2, 74-320 Barlinek, NIP 5971700783, REGON 321382378
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • ✔ Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • ✔ Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  • ✔ Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zamówienia.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności, dostawy lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • ✔ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • ✔ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • ✔ określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics (http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • ✔ czas nadejścia zapytania,
  • ✔ czas wysłania odpowiedzi,
  • ✔ nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • ✔ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • ✔ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • ✔ informacje o przeglądarce użytkownika,
  • ✔ informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: