serwis@lampawiszaca.pl   73 1 74 75 24

Witamy w naszym sklepie! Jak możemy Ci pomóc?

Zwrot zamówienia

Konsumentom oraz osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (z ograniczneiami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani ich działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej:

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy np. wysłać oświadczenie za pomocą formularza elektronicznego (do wypełnienia tutaj) lub mailem na adres serwis@lampawiszaca.pl i uzgodnić dalsze warunki zwrotu.
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. W szczególnych przypadkach dopuszczamy możliwość odbioru towaru od klienta. Koszty wynoszą od 35 do 500zł za paczkę i zależą od kraju. Koszty ustalane są indywidualnie. Przykład: Odbiór standardowej paczki w Polsce: 35zł.
 9. Formularz zwrotu znajduje się na stronie: Formularz zwrotu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta. Do powyższych należą między innymi: skrócenie kabli, zastosowanie różnych kolorów tych samych elementów (kloszy, kabli, oprawek, itp.), zamówienie niestandardowych wykończeń produktów, itp. Lampy z niestandardowymi kolorami przewodów lub podsufitki (innymi niż czarny lub biały) lub przewodami innymi niż 1,5 lub 1,7m długości również są traktowane jako niestandardowe i nie mogą być przedmiotem zwrotu.
 11. Przesyłkę należy odesłać na adres: Michał Olech WebLevel, ul. Chmielna 11/2, 74-320 Barlinek